Op 't Eekt 

melkproductieregistratie / FOKWAARDE +


Melkproductieregistratie

Melkproductieregistratie is dé manier om inzicht tekrijgen in de productie van uw melkgeiten en - schapen. Op basis van deze cijfers is het mogelijk de optimale voeding en verzorging te geven.

Selectiecriteria

Minstens zo belangrijk is het gebruik van de gegevens voor selectie en fokkerij binnen de koppel en binnen de populatie. Fokwaarde+ heeft ruim 25 jaar ervaring met het berekenen van melkproducties, kengetallen en fokwaardes voor melkgeiten en - schapen. Zowel bedrijfsmatige als hobbymatige veehouders maken gebruik van de diensten van de Fokwaarde+ -module van Op 't Eekt.

Aanleveren uitslagen

De uitslagen van de melkproductieregistratie kunnen op papier of per e-mail worden aangeleverd. Ook is het mogelijk een digitaal bestand toegestuurd te krijgen, welke vervolgens in het managementprogramma van Egam of Falcoo kan worden ingelezen. Indien u lid bent van de Nederlandse Organisatie Geitenfokkerij (NOG) worden de gefiatteerde lijsten automatisch afgesloten en aan de NOG doorgegeven.

Meer informatie

Informatie over aanmelding en uitslagen kunt u verkrijgen bij Erik Schuiling (T 0525 - 621959 of M 06 - 3099 5509) of via de mail (info@opheteekt.nl). Ook kunt u gebruik maken van onderstaande button.